تحقق درآمدهای شهرداری تهران آنالیز شد

به گزارش واندر هنگر، تهران (پانا) - در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورا، تحقق درآمدهای شهرداری آنالیز شد. حسن رسولی خزانه دار شورا گفت در هشت ماهه ابتدای سال جاری کاهش 27 درصدی کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم اما معادل 62 درصد درآمدهای شهر نسبت به بودجه محقق شده و 38 درصد آن کسب نشده است.

تحقق درآمدهای شهرداری تهران آنالیز شد

دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورا امروز برگزار گردید. در این جلسه سید حسن رسولی درباره گزارش حساب های درآمد شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب را در دو بخش هشت ماهه و مهر و آبان ماه سال 1399، اظهار کرد: در بخش عملکرد حساب درآمد، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی هشت ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 20 هزار و 382 میلیارد تومان اقدام کند. طی این دوره هشت ماهه مبلغ 12 هزار و 710 میلیارد تومان معادل 62 درصد درآمد کسب نموده است. طی هشت ماهه مذکور کسری عملکرد هفت هزار و 672 میلیارد تومان معادل 38 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می گردد.

وی ادامه داد: از کل درآمد هشت ماهه (12 هزار و 710 میلیارد تومان) مبلغ چهار هزار و 57 میلیارد ریال معادل 32 درصد آن درآمد پایدار و 68 درصد آن درآمد ناپایدار است.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره بخش عملکرد هزینه ای، توضیح داد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ 18 هزار و 393 میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ 12 هزار و 805 میلیارد تومان (70 درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده است. که از این مبلغ 94 درصد آن به صورت پرداخت های نقدی است و 6 درصد آن غیرنقدی است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه ماه های مهر و آبان، بیان نمود: در بخش عملکرد حساب درآمد، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی دو ماهه مهر و آبان نسبت به تامین منابع در سقف پنج هزار و و 95 میلیارد تومان اقدام کند. در این دو ماه در مجموع مبلغ سه هزار و 233 میلیارد تومان معادل 63 درصد درآمد کسب شده است (در ماه مهر مبلغ 951 میلیارد تومان ریال معادل 37 درصد درآمد کسب شده و در ماه آبان مبلغ دو هزار و 281 میلیارد تومان معادل 89 درصد درآمد کسب شده است.)

وی ادامه داد: از کل درآمد دو ماهه مهر و آبان (سه هزار و 233 میلیارد تومان) مبلغ هزار و 128 میلیارد تومان معادل 35 درصد آن درآمد پایدار و 65 درصد آن درآمد ناپایدار است (از کل درآمد مهرماه 26درصد آن درآمد پایدار و 74 درصد آن درآمد ناپایدار و از کل درآمد آبان ماه 34 درصد آن درآمد پایدار و 66 درصد آن درآمد ناپایدار است.)

رسولی درباره عملکرد هزینه ای نیز گفت: شهرداری تهران در دو ماه مهر و آبان تا سقف چهار هزار و 583 میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ سه هزار و 65 میلیارد تومان معادل 67 درصد مصارف خود را در این دو ماه منظور و ثبت نموده است. در مهر ماه با اعلام مبلغ هزار و 245 میلیارد تومان معادل 54 درصد مصارف خود را ثبت نموده، که از این مبلغ 95 درصد آن بصورت پرداخت های نقدی و 5 درصد آن غیرنقدی است. در آبان ماه با اعلام مبلغ هزار و 820 میلیارد تومان معادل 79 درصد از مصارف خود را ثبت نموده، که از این مبلغ 79 درصد آن بصورت پرداخت های نقدی و 21 درصد آن غیرنقدی است.

89 درصد بودجه هشت دوازدهم کسب شد

رسولی در تحلیل این گزارش، گفت: بودجه مصوب هشت دوازدهم سال 98 مبلغ 12 هزار و 552 میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ 11 هزار و 179 میلیارد تومان آن معادل 89 درصد درآمد کسب شده و در سال 99 بودجه مصوب هشت دوازدهم مبلغ 20 هزار و 382 میلیارد هزار تومان که مبلغ 12 هزار و 710 میلیارد تومان معادل 62 درصد آن درآمد کسب شده است. بنابراین کسب درآمد، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، و از 89 درصد در سال 98 به 62 درصد در امسال رسیده است. کاهش 27 درصدی کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل، با توجه به رکود پیش آمده در فضای کسب و کار و همچنین افزایش بودجه مصوب هشت دوازدهم امسال نسبت به سال گذشته، اهتمام آقای شهردار و همکاران به کاهش عدم تعادل منابع ومصارف را مضاعف می نماید.

خزانه دار شورای شهر تهران، ادامه داد: کسب درآمد در مهر ماه 37 درصد و در آبان ماه 89 درصد است، کسب درآمد در مدت یک ماهه 52 درصد افزایش داشته است. از کل درآمد هشت ماهه (12 هزار و 710 میلیارد تومان) 32 درصد آن درآمد پایدار و 68 درصد آن درآمد ناپایدار است. در مدت مشابه سال گذشته از کل درآمد وصولی 36 درصد آن درآمد پایدار و 64 درصد آن درآمد ناپایدار است. هرچند درآمد پایدار نسبت به دوره های قبل افزایش داشته ولی نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد کاهش داشته است.

به گفته رسولی از کل درآمد مهرماه (951 میلیارد تومان) 26درصد آن درآمد پایدار و 74 درصد آن درآمد ناپایدار است. از کل درآمد آبان ماه 34 درصد آن درآمد پایدار و 66 درصد آن درآمد ناپایدار است. همچنین در گزارش ارائه شده، هزینه های هشت ماهه 94 درصد نقدی است و از 20درصد بودجه غیرنقد 6 درصد تحقق یافته است. لذا کمافی السابق رفع کردن موانع موجود و عملیاتی شدن کل 20 درصد منابع غیرنقد را انتظار دارم.

زنگ خطر تحصیل درآمد در شهرداری

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: با توجه به گزارش ارائه شده، زنگ خطر تحصیل منابع درآمدی در شهرداری تهران به صدا درآمده است. عدم تحقق 38 درصد هشت ماهه، نشان دهنده این است که ما فقط 62 درصد منابع را تحصیل کردیم که این رقم فقط برای بحث هزینه های اجتناب ناپذیر شهری اعم از حقوق و دستمزد و نگه داشت بود.

در تایید سخنان فراهانی، رسولی بیان نمود: کل درآمدهای مناطق 22 گانه شهرداری در یک روز آبان ماه، زیر 6 میلیارد تومان بوده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: غیر از این در مورد بحث درآمدهای شهرسازی هم می بینیم حدود 72 درصد منابع تحصیل شده است. قبلا گفته می شد درآمدهای شهرسازی خوب حاصل می گردد و 100 درصد است. در صورتی که این گونه نیست.

او ادامه داد: بدترین شرایط را در مورد منابع غیر نقد می بینیم. در هشت ماهه سال 99 فقط 737 میلیارد تومان از این منابع تحصیل شده است که نشان دهنده عدم وجود اراده ای در تحصیل منابع غیر نقد در شهرداری تهران است.

فراهانی بیان نمود: درآمدهای شهرسازی با توجه به اینکه شورای شهر با شهر فروشی مخالفت نموده و تراکم مجاز را در چارچوب طرح تفضیلی مجاز دانسته است، دچار مشکل شده است. بنابراین سیاستگزاری مبتنی بر تشویق و تسهیل پرداخت در بحث شهرسازی به منظور تحریک پروانه ساختمانی بسیار مهم است.

او تاکید نمود: با توجه به شرایط پیش آمده درچهار ماه آینده باید چند کار انجام دهیم. اول باید تامین منابع و مصارف غیر نقد شهرداری را در چارچوب دستورالعمل و اختیارات فعال کنیم. همچنین جلب مشارکت سرمایه گذاری کنیم. بحث سیاستگزاری مبتنی بر تشویق و تسهیل در بخش شهرسازی هم باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران بیان نمود: سیاست کاهش زمان صدور پروانه باید در دستور کار قرار گیرد. توجه به مدیریت کاهش هزینه هم باید مد نظر باشد.

کسری منابع در بودجه 1400

محمود میرلوحی رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: به نظر می آید که باید یک هشدار و اعلام توجه به همه دوستان، به شهرداران مناطق و بخش های مختلف داده گردد.

او اضافه نمود: طبق گزارشی که ارائه شد، در صدور پروانه نسبت به همین زمان در پارسال حدود 150 پروانه از نظر تعداد پروانه کسری صدور داریم و از نظر مقدار سطح اشغال ساخت هم کمبود داریم و این بخش کاهش دارد.

میرلوحی یادآور شد: مسایل کرونا و بحران کرونا هم هست. سایر مسائل دیگری هم وجود دارد. باید همکاران ما در شهرداری اهتمام جدی داشته باشند. در درآمدها فقط 1600 میلیارد نسبت به پارسال اضافه درآمد داریم و درصدی که فرمودند، شاید 27 درصد کمتر از پارسال و دوره مشابه باشد اما از نظر هزینه حدود سه هزار میلیارد هزینه های ما اضافه شده است.

او ادامه داد: هزینه ها را نمی گردد پرداخت کرد. همین جا به نسبت سال قبل1400، میلیارد کسری منابع داریم.

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران بیان نمود: نکته بعدی درباره گزارشی است که دوستان بخش اقتصادی اقتصادی در یک هم اندیشی دادند. ملاحظه می کنید متاسفانه هنوز آثار محسوس و ملموسی در عدد و رقم ها نداریم.

او اضافه نمود: به نظر می آید باید مجددا به جناب آقای حناچی و همکارانشان در حوزه اقتصادی و اقتصادی تاکید کنیم که این فرایند تسریع گردد و قول و قرارهایی که گفته شد، محقق گردد.

میرلوحی گفت: این املاکی که برگردانده شد و اینکه گفته می گردد گره پلاک های مشارکتی باز شد، آثار آن باید در عمل دیده گردد.

او بیان نمود: آبان و آذر تمام شد ولی هنوز آثار و نشانه های تحقق این قول ها را نه در بودجه و نه در درآمدها ملاحظه نمی کنیم. تا قبل از اینکه بودجه سال 1400 به صحن بیاید، باید تکلیف این نکات تعیین گردد. باید ببینیم دوستان در شهرداری همت می نمایند که بودجه 99 محقق گردد یا نه. اگر این فرایند باشد از همین جا اعلام نگرانی برای بودجه 1400 می کنم.

شهرداری برای جذب منابع کرونا کوشش کند

ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم بیان نمود: شرایط اپیدمی تمام وجوه مدیریت شهری را تحت تاثیر قرارداده است.

او اضافه نمود: نمی دانم شهرداری برای جذب بخشی از بودجه کرونا کوششی انجام نداده است یا دوستان در دولت یادشان رفته است که تهران پایتخت ایران است. در پایتخت همه کشورهای اروپایی و کلانشهرهایشان بودجه چندین میلیون یورویی برای روزهای کرونا به شهرداری اختصاص داده اند.

خداکرمی گفت: درآمدهای شهرداری کاهش یافته است. بخشی به خاطر شراط خاص اپیدمی و پاندمی است. شهرداری باید از همه ظرفیت های جذب بخشی از بودجه مقابله با کرونا برای مدیریت شهری استفاده کند.

او ادامه داد: شهرداری باید کوشش کند. کمیته تشکیل دهند. اگر همین طور تماشا کنیم، ممکن است با بحران اقتصادی بدی در کل شهر تهران روبرو شویم.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران بیان نمود: از دولت می خواهیم سهم پایتخت از محل بودجه کرونا را بپردازند زیرا واقعا نمی گردد فقط استناد کنیم به آنچه در کسری بودجه بوده است. قطعا درآمدها پایین آمده است که می طلبد بقیه نهادها هم یاری نمایند.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 3 بهمن 1399 بروزرسانی: 3 بهمن 1399 گردآورنده: wonder-hanger.ir شناسه مطلب: 1370

به "تحقق درآمدهای شهرداری تهران آنالیز شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تحقق درآمدهای شهرداری تهران آنالیز شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید