پیوند تروما در یک رابطه چیست؟

به گزارش واندر هنگر، عبارت پیوند تروما یکی از آن مفاهیم روان شناختی است (مانند سبک های دلبستگی و گاز لایتینگ) که راه خود را به آگاهی عمومی باز نموده است و در گفتگوهای معمولی مورد سوء استفاده قرار گرفتن است.

پیوند تروما در یک رابطه چیست؟

پیوند تروما مفهومی مهم برای درک و استفاده صحیح دارد. در اینجا، با باورهای غلط رایج، معنای واقعی پیوند تروما، پیوند ناشی از تروما و چگونگی رهایی از یک رابطه تروما آشنا خواهید شد.

این لزوماً یک موضوع سرگرم نماینده و آرام نیست اما مطمئناً یک مکالمه لازم است. حتی اگر در یک رابطه آسیب زا نیستید، درک علائم و زبان به طور بالقوه می تواند به کسی که دوستش دارید یاری کند. به علاوه، هر زمان که یاد می گیرید چرا مردم به شیوه ای که انجام می دهند واکنش نشان می دهند یا رفتار می نمایند، به شما یاری می کند حتی مستمع و یاور همدل تری باشید و جهان همواره به تعداد بیشتری از چنین افرادی احتیاج دارد.

پیوند تروما دقیقاً چیست؟

پیوند تروما اغلب به عنوان پیوندی بین دو یا چند نفر که یک رویداد آسیب زا را تجربه می نمایند اشتباه درک می گردد اما پیوند تروما واقعاً به معنای این نیست.

پیوند تروما یک پاسخ روانشناختی به سوء استفاده است که در آن فرد مورد آزار قرار گرفته پیوند ناسالمی با آزارگر خود ایجاد می نماید. یک نمونه از پیوند تروما، سندرم استکهلم است. زمانی که یک اسیر تمایل به ابراز همدردی یا محبت نسبت به آزاردهنده خود دارد که مانع از تماشا شدت شرایط خود می گردد.

پیوند تروما یک جدول زمانی تعیین ندارد و می تواند در طی روزها، هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها ایجاد گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر کسی که سوء استفاده را تجربه می نماید، پیوند تروما ایجاد نمی نماید اما هرکسی که پیوند تروما دارد، نوعی سوء استفاده را تجربه نموده است. پیوند تروما و سندرم استکهلم ممکن است زمانی آغاز گردد که فرد مورد آزار قرار گرفته آغاز به منطقی کردن اعمالی کند که بر سرش می آورند.

توجه به این نکته مهم است که وقتی در خصوص سوء استفاده صحبت می گردد، این هر نوع و همه نوع سوء استفاده یعنی فیزیکی، فکری و عاطفی را شامل می گردد. به طور کلی، ترکیبی از انواع مختلف سوء استفاده در پیوند تروما وجود دارد.

در کنار احساس همدردی، بسیار رایج است که یک فرد مورد آزار و اذیت، احساس دلبستگی و وابستگی نسبت به فرد آزارگر خود داشته باشد که بعلاوه منجر به ادامه الگوهای سوء استفاده و احساس مسئولیت در قبال اعمال آزارگر خود می گردد.

پیوند تروما یک دلبستگی بسیار ناسالم است که بین دو نفر (گاهی افراد بیشتری درگیر می شوند، اگر شرایط والدین یا قیم باشد) زمانی که یک نفر سوء استفاده می کند و یک نفر مورد آزار قرار می گیرد شکل می گیرد. به طور خلاصه، این یک چرخه باطل و گیج نماینده است و می تواند برای فردی که مورد سوء استفاده قرار می گیرد فشار زیادی به فکر وارد آورد.

دکتر پاتریک کارنز، موسس مؤسسه بین المللی تروما و اعتیاد، می نویسد: این دلبستگی ها باعث می گردد که فرد به قضاوت خود بی اعتماد گردد و واقعیت های خود را بسیار تحریف کند، آنها می توانند خود را در معرض خطر بیشتری قرار دهند.

پیوند تروما چگونه اتفاق می افتد؟

مغز شما همواره در کوشش است تا از شما محافظت کند، حتی اگر به این معنی باشد که شما را فریب دهد تا در یک موقعیت ناامن به عنوان وسیله ای برای بقا احساس امنیت کنید.

کارنز پیوند تروما را به عنوان وابستگی های ناکارآمدی که در حضور خطر، شرم یا استثمار رخ می دهد تعریف کرد و آن را یکی از 9 واکنش احتمالی به یک موقعیت آسیب زا می داند. او در دوره آموزشی Trauma Bonds خود می نویسد: وقتی مردم عمیقاً می ترسند، تروما یک تغییر بیولوژیکی در مغز ایجاد می نماید. سپس، فرد هوس ها را تجربه می نماید. آنها می توانند به تروما وابسته شوند. در صورت آسیب طولانی مدت، فرد در واقع به آن عادت می نماید.

در روابطی که پیوند ترومایی وجود دارد، این احتمال وجود دارد که فرد مورد آزار، خود را کوچک نگه می دارد تا احساس امنیت کند. آنها دلجویی می نمایند، مطیع هستند و در رابطه باقی می مانند زیرا آن را یک رابطه عادی می دانند.

به عنوان مثال، بچه ها به مراقبان خود دلبستگی پیدا می نمایند زیرا برای زنده ماندن به شخصی احتیاج دارند که به او وابسته باشند، در حالی که بزرگسالان به سایر افراد وابسته می شوند که به آنها آرامش و حمایت می دهند. فرض کنید مراقب کودکی که در حال بزرگ شدن است، بدرفتاری نموده است. در این صورت، به علت پیوند تروما، کودک احتمالاً عشق را با سوء استفاده مرتبط می کند که در نتیجه روابط عاشقانه اش بعداً منعکس نماینده روابط مراقبت نماینده در تربیت اوست. به همین علت، برای فردی که مورد آزار قرار گرفته است، سخت است که مراقب یا شریک زندگی خود را بد ببیند زیرا این تنها شکل عشق است که آنها می شناسند.

این نوع از پیوند تروما نیز رایج است. این باعث می گردد که کودک به خاطر شیوه ای که با آن ها رفتار می گردد، سرزنش گردد و احساس خود او هرگز به طور کامل رشد نمی کند زیرا محبتی که از مراقب یا شریک زندگی خود دریافت می نمایند به احتمال زیاد باید به دست بیاید یا فقط پس از آزار و اذیت اتفاق می افتد. این چرخه معیوب باعث می گردد که افراد مورد آزار احساس نمایند که مراقب یا شریک زندگی آنها واقعاً خوب است اما آنها علت اعمال آزارگر هستند.

بعلاوه متداول است که پس از ایجاد آسیب، یک فرد بدسرپرست ممکن است قول دهد که رفتار خود را تغییر دهد یا جبران کند. گاهی اوقات می توان این موضوع را در هدیه دادن مجلل، حرکات عاشقانه یا سایر توجهات شدید که باعث می گردد فرد مورد آزار قرار گرفته احساس دوست داشتن داشته باشد، به تصویر کشیده گردد. این رفتار به فرد مورد آزار امیدواری می دهد که روزی رابطه آنها برای همواره به این شکل خواهد بود و این امید است که پیوند تروما را تقویت می نماید به خصوص زمانی که فرد به رفتار بد عادت نموده است.

پیوند تروما می تواند شبیه چه چیزی باشد؟

انواع مختلفی از روابط سوء استفاده از آسیب احتمالی وجود دارد، مانند آزار خانگی، کودک آزاری، زنای با محارم، آدم ربایی، استخدام استثمارگرانه، فرقه ها، روابط وابسته و در واقع هر نوع رابطه ای که در آن یک فرد می تواند بر دیگری مسلط گردد.

اگر پیوند تروما وجود داشته باشد و شخصی با فرد آزارگر خود پیوند داشته باشد، احتمالاً سعی می کند سوء استفاده را توجیه یا از آن دفاع کند. این می تواند به طرق مختلف ظاهر گردد، از جمله:

  • کوشش برای مخفی کردن رفتار فرد متجاوز
  • فاصله گرفتن از افرادی که در زندگی خود سعی در یاری به آنها دارند.
  • بهانه تراشی برای سوء استفاده نماینده که چرا اعمال توهین آمیز آنها معتبر است.
  • احساس بی میلی برای انجام اقداماتی که آنها را از رابطه و موقعیت خارج می نماید.
  • موافقت با استدلال فرد متجاوز برای رفتار بد با آنها

این می تواند اینگونه به نظر برسد:

  • او قصد نداشت به من صدمه بزند، او فقط روز بدی را سپری می کرد.
  • این واقعاً تقصیر من است، او را عصبانی کردم.
  • او فقط به این علت واکنش نشان می دهد که من را بسیار دوست دارد، شما متوجه نمی شوید.
  • او در حال حاضر بسیار استرس دارد - بعداً بهتر می گردد.

توجه به این نکته مهم است که حتی اگر کسی بتواند رابطه ای را ترک کند که در آن پیوند آسیب زا وجود دارد، این احساسات محافظت از فرد آزارگر فقط از بین نمی رود. به احتمال زیاد، فردی که مورد آزار قرار گرفته است، همچنان احساس قوی وفاداری نسبت به آزاردهنده خود خواهد داشت و گاهی وسوسه می گردد که برگردد. این ممکن است از منظر دیگران گیج نماینده باشد اما اینجاست که لازم است همدل و مهربان باشید.

اگر کسی پیوند تروما را در رابطه خود تجربه نموده باشد، احتمالاً آغاز به احساس امنیت نموده است. اگرچه واضح است که اینطور نیست. کسی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته است آغاز به باور می نماید که عشق واقعی اینگونه به نظر می رسد و عشق سالم می تواند طاقت فرسا، آزاردهنده یا ترسناک باشد.

چگونه یک رابطه را ترک می کنید که در آن پیوند ترومایی وجود دارد؟

ترک یک رابطه آسیب زننده نه تنها می تواند برای فردی که مورد آزار قرار گرفته است ترسناک باشد، بلکه می تواند واقعاً برای او ناامن باشد. ترک بعضی موقعیت های توهین آمیز می تواند به برنامه ریزی دقیق زیادی احتیاج داشته باشد، بنابراین وقتی فرد رابطه را ترک می کند، برای یک فرار پیروز آماده می گردد و ابزارهایی را که ممکن است به آن احتیاج داشته باشد در دسترس دارد.

افرادی که از روابط آزاردهنده یا روابطی که شامل پیوند ترومایی است می گریزند ممکن است به یاری مالی، مسکن، یافتن کار یا عایدی، برنامه ریزی برای ترک (و ایمن ماندن پس از ترک) یا حتی تهیه لیستی از نام ها و جزئیات تماس احتیاج داشته باشند. افراد امنی که می توانند برای یاری به آنها مراجعه نمایند.

هنگامی که فرد امنیت خود را پیدا کرد، لازم است که روان درمانی (از هر نوع) آغاز گردد و حتی پیوستن به یک گروه حمایتی برای بازماندگان خشونت خانگی یا انواع دیگر آزار را در نظر بگیرید. ضربه ای که بر سلامت روانی افراد تأثیر می گذارد، می تواند شبیه باز کردن یک گلوله نخ باشد. سخت است، احتمالاً چندان منطقی نیست، ناامیدنماینده است و بدون حمایت نمی توان آن را باز کرد. اغلب اوقات، افرادی که پس از سوء رفتار بهبود می یابند، این تصور را دارند که آنها همواره مشکل دارند. این بدان معنی است که آنها برای مقابله ایمن با آسیبی که تجربه نموده اند به اطمینان و هدایت بیشتری احتیاج دارند.

اگر شما یا کسی که می شناسید در یک رابطه آزاردهنده است یا ممکن است پیوند آسیب دیدگی را تجربه کنید، درباره آن بیشتر بدانید (در حال حاضر روی آن کار می کنید) با یک درمانگر متخصص در یاری به افرادی که در انواع روابط آزاردهنده بوده اند تماس بگیرید. انواع تقریباً همه درمانگران در زمینه کار با بازماندگان سوء استفاده آموزش می بینند اما بعضی از آنها این تخصص را دارند و در بسیاری از روش های منحصر به فرد برای حمایت از شما و بهبودی شما آموزش عمیقی خواهند داشت.

در حالت ایده آل، تنها زمانی که یک برنامه ایمن ایجاد کردید، باید یک رابطه آسیب دیده را ترک کنید. یک طرح ایمن شامل داشتن جایی امن برای رفتن با پشتیبانی است. خطوط تلفن پشتیبانی زیادی هم وجود دارد که می تواند به شما یاری کند و مشاوره را به وسیله تلفن یا اینترنت ارائه می دهد، مانند خط تلفن ملی حمایت از خشونت خانگی. به یاد داشته باشید: شما تنها نیستید و احتیاجی نیست خودتان همه چیز را بدانید.

منبع:

shape

منبع: هفت گنج
انتشار: 19 شهریور 1402 بروزرسانی: 19 شهریور 1402 گردآورنده: wonder-hanger.ir شناسه مطلب: 2272

به "پیوند تروما در یک رابطه چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پیوند تروما در یک رابطه چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید