درباره گروه واندر هنگر

واندر هنگر مجله معرفی کالاها و خدمات و تولید داخلی است و در مورد موضوعات اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، نقد و بررسی محصولات تولید داخل، صنعت چاپ و بسته بندی مطالب فراوانی دارد.